Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län

Vi har många anledningar att vara stolta över maten från Kalmar län. Strategin går ut på att lyfta livsmedelsföretagen ytterligare och göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för vår region, men det behövs utveckling och nytänkande för att växa vidare. Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 ska bidra till att detta blir möjligt. Handlingsplanen går under benämningen Växande värde. Huvudmännen för arbetet är Regionförbundet i Kalmar län, LRF Sydost och Länsstyrelsen i Kalmar län. 

I kolumnen till höger hittar du strategin i fullformat samt i en kortare populärversion.

Du kan följa det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin på dessa sidor, samt via vår Facebookgrupp. 

Vi kommer gärna ut på besök i din verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer! 

Aktuellt   Nyhetsarkiv »

Över 90 företagsbesök lägger nu grunden till en handlingsplan i Livsmedelsutveckling Sydost

Här ryms allt från kompetensinsatser inom nyttigare bakning och livsmedelssäkerhet, temadagar, nätverk och studieresor, samt produktutvecklingsinsatser för ett bredare utbud av kött- och charkprodukter, vegetabilier och fiskodling.

Trender och kvalitet i fokus på första tematräffen om kött

Igår arrangerade LRF Sydost och Livsmedelsutveckling Sydost den första i en serie tematräffar om köttproduktion och -förädling. Ett lyckat initiativ som uppskattades av drygt 40 deltagare.

Tematräff 2, kött och köttförädling

LRF och Livsmedelsutveckling Sydost välkomnar till den andra tematräffen om kött och köttförädling den 5/4, med bl.a. Håkan Fällman.

Debatt: Vi välkomnar nationell strategi, nu krävs handling

Regeringen har i dagarna lagt fram ett förslag till Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Vi välkomnar detta och ser nu fram emot konkreta beslut och åtgärder. För Kalmar län innebär ökad livsmedelsproduktion sysselsättning och framtidstro.