Företagsstöd

Regionförbundet ger stöd till regionala utvecklingsprojekt och till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredställa våra behov idag – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. Forskning, såväl nationell som internationell, visar att fokus på dessa områden skapar en större tillväxt i företagen och därmed för samhället än om man inte arbetar aktivt med dessa frågor.

Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor och ges i form av konsultcheck, innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Mindre och medelstora företag har möjlighet att söka något av regionförbundets företagsstöd för hållbar tillväxt. Vi informerar dig om stöd som handläggs av andra aktörer till exempel Tillväxtverket, ALMI och Vinnova.

Regionförbundets stöd, för mer information
 
  Konsultcheck. Stöd för att anlita extern specialistkompetens.
 
  Affärsutvecklingscheck 
  Innovationsfinansiering. För utveckling av produkt eller tjänst
  Kommersiell service. För lanthandel och bensinstationer i glesbygd.
  Investeringsstöd till skärgårdsföretag.
    Glasrikesmiljonen för tillväxt i Glasriket riktat till Emmaboda, Högsby, Lessebo, Nybro, Tingsryd och Uppvidinge kommuner