Regionbiblioteket i Kalmar län

Regionbiblioteket i Kalmar län stödjer och medverkar till samverkan och utveckling av biblioteksverksamheten i länets kommuner.

Regionbiblioteket i Kalmar län arbetar med utvecklingen av länets folk-och skolbibliotek samt är den sammanhållande länken i olika samarbeten. Vi har även en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i länet och samordnar resurser, arbetsmöten samt fortbildningar. Regionbibliotekets är en lagstadgad verksamhet och vi styrs av nationella och regionala styrdokument. Regionbiblioteket är en del av Regionförbundet i Kalmar län.

Då vi administrerar en sökfunktion för alla biblioteken i Kalmar län så har vi ytterligare en webbplats med mer information. Denna sida vänder sig främst till bibliotekspersonal i Kalmar län. Gå till webbplatsen.