MOMENT – Modern Water ManagementProjekten MOMENT och MOMENT Up som genomfördes mellan 2010 och 2013 etablerade sju partnerskap för vattenanvändare (Water Users Partnerships – WUPs) inom Litauen, Ryssland (Kaliningrad), Polen och Sverige. En extern utvärdering bekräftar att de har alla fungerat på ett tillfredsställande sätt och pekar på en stor potential när det gäller ytterligare utveckling av WUP-konceptet.

Projektet har också implementerat konkreta insatser inom fyra specifika områden; markanvändning, hantering av stormvatten, information/kommunikation och hantering av avloppsvatten från enskilda hushåll. Se även tematiska nyhetsbrev/rapporter nedan.

The MOMENT and MOMENT Up projects (2010-2013) have successfully established seven Water Users Partnerships (WUPs) within Lithuania, Russia (Kaliningrad Oblast), Poland and Sweden. An external evaluation confirms that they have all functioned in a satisfactory manor and points out a great potential for further development of the WUP concept.

The projects have also implemented concrete actions within four specific fields; land use, stormwater management, information/communication and treatment of sewage from single houses. The main task now is to spread the results so that they can be disseminated and implemented in a larger geographical area. Please read more and feel free to spread the five thematic newsletters attached below.

Tematiska nyhetsbrev/thematic newsletters
 
 
Information &
Communication
Landuse
Sewage from
single houses
Stormwater
Water users
partnerships
(WUP)