Biogas – nya substrat från havet

Regionförbundet i Kalmar län ledde under perioden 2009-2012 projektet ”Biogas – nya substrat från havet”. I projektet undersöktes om det är möjligt att producera biogas av alger, vass, musslor och fiskrens. Resultaten från projektet avrapporterades bl.a. på en konferens i Kalmar den 7 februari 2013. Projektet är en del i länets arbete med att bli en fossilbränslefri region till år 2030. Då ska olja, bensin och diesel ha ersatts med klimatneutrala bränslen.

 

Varför biogas?

Biltrafiken står idag för 2/3 av koldioxidutsläppen i Kalmar län.  Därför är det viktigt att hitta andra, mera miljövänliga fordonsbränslen. Bilar kan drivas på biogas - men även om vi skulle lyckas göra biogas av allt matavfall och all gödsel i hela länet - så skulle det ändå bara räcka till att driva en tiondel av länets bilar. Därför är det intressant att undersöka om det finns fler substrat som kan användas till biogasframställning.