Regiondagarna 2017

Hållbar regional utveckling - på väg mot 2030

Årets regiondagar är uppdelade på två teman

Dag 1 – Trendspaning och fördjupade diskussioner om utvecklingsområdena i länets utvecklingsstrategi RUS 2030.

Regionförbundet har under det senaste året fört en dialog med en mängd olika organisationer och aktörer om vilka prioriteringar som ska göras för att på bästa sätt bidra till en hållbar tillväxt i länet fram till 2030. Ett förslag till utvecklingsstrategi finns nu framme och ska fastställas i regionförbundet styrelse början av 2018. Vi har bjudit in trendspanare inom respektive område och på eftermiddagen vill vi fördjupa och konkretisera diskussionen om hur vi i vårt län kan ta tillvara, möta, anpassa oss och dra nytta av det som sker i omvärlden inom respektive område.

Dag 2 – hur vi bygger framtiden – med fokus på trä.

Träbranschen är stor i Kalmar län och behovet av nya bostäder är stor. Under dag 2 kommer vi ägna all uppmärksamhet åt hur vi bygger framtiden – med fokus på trä. Smålandslänen har sedan 2012 arbetat med genomförandet av den gemensamt framtagna strategin Trä i småland. Nu arbetar vi även med att ta fram en gemensam skogsstrategi. Arrangör för dagen är Sparbanksstiflelsen, i samarbete med Hultsfreds kommun, Campus Hultsfred, Swedbank och Regionförbundet.

Välkommen till Regiondagarna 2017!