Föreläsning om elevers motivation med Carol Dweck

Unikt tillfälle att lyssna till världens ledande forskare om elevers motivation.

Regionförbundet och Mönsterås kommun bjuder in till föreläsning med Carol Dweck, professor vid Stanford University.

Carol Dweck har i drygt 30 år forskat kring barns motivation och hur de på olika sätt ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om ”Mindset” ligger till grund för mycket av den skolforskning som gjorts under senare år, bl.a. av John Hattie.

Mönsterås kommuns skolsatsning ”Utmanande lärande”, i samarbete med James Nottingham, ger oss möjlighet att lyssna till Carol Dweck i Kalmar.

Martin Renton, pedagog och inspirerande föreläsare från Challenging Learning, kommer tillsammans med Bosse Larsson, lärare från Norrköping som länge arbetat med och föreläst om Mindset, att koppla samman teori med praktiska exempel.

Avgift: 1 950 kr, vilket inkluderar förmiddagskaffe, lunch & eftermiddagskaffe!
OBS! Begränsat antal platser, vilket innebär först till kvarn!

Anmälan görs senast 19 maj 2017