Projektguiden – regionala projekt

I den här guiden hjälper vi dig igenom planeringsfasen, går igenom vad du bör tänka på inför din ansökan, hur ansökan går till, vad budgeten ska innehålla, samt hur du följer upp och redovisar projektet.