Tolv South Baltic-projekt, varav tre med anknytning till Kalmar län, får dela på 17,9 miljoner Euro

I Binz, Tyskland, hölls den 16-17 maj beslutsmöte för tredje ansökningsomgången i programmet South Baltic. Nio av de tolv projekten involverar sammanlagt 17 svenska projektpartners.

Projektpartners utgörs bland annat av universitet, forskningsinstitut, regionala och lokala aktörer. Två projekt leds av svenska organisationer, Interconnect (Region Blekinge) och DUNC (Karlskrona kommun). Förutom dessa ingår också ett flertal så kallade associerade partners från Sverige som är intresserade av att följa projekten, bidra med expertkompetens och delta med egna resurser.

Projekt med lite extra länsintresse är DUNC där Mörbylånga kommun är projektpartner, Baltic Stories, med Västerviks museum som projektpartner och RBR-Reviving Baltic Resilience, där Linnéuniversitetet och Kalmarsundsregionens renhållare ingår.

DUNC syftar till att marknadsföra och koppla samman världsarven och biosfärområden kring södra Östersjön, med särskilt fokus på UNESCO. Baltic Stories vill förbättra kulturaktörernas marknadsföring och synlighet internationellt, långsiktigheten kring evenemangshantering och få till ett mer effektivt samarbete mellan offentliga och privata aktörer. RBR syftar till att på sikt minska övergödningen i Östersjön genom att testa och utvärdera nya proaktiva metoder för att hindra farliga ämnen att nå havet.

Nästa ansökningsomgång (call 4) startar 22 maj och pågår till 30 juni 2017. Man öppnar då upp för projektansökningar inom insatsområdena grön teknik, hållbara transporter, kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad.