Pengar från Kulturrådet ska främja läsning under skollovet

Regionbiblioteket har fått 350 000 kr från Statens kulturråd att fördela på länets kommunbibliotek.

Sammanlagt 13 delprojekt från länets kommuner har samlats i en gemensam projektansökan. I alla projekten samarbetar kommunbiblioteket med minst ytterligare en aktör – till exempel Virserums konsthall, kulturskolan, fritidsgårdar och socialförvaltningen.

Tidigare erfarenhet visar att möten med författare är en inspirationskälla till läslust. Därför kommer barn och unga i projektet ges möjlighet att träffa författare på sin fritid. Det här kommer att kombineras med olika aktiviteter som serieskapande, skrivande, film och andra kreativa processer.

Läsfrämjande insatser under skollov är ett nytt bidrag, ett led i regeringens Läsfrämjande insatser i och utanför skolan med syfte att ”bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser”.