OECD gör ny studie av länets utveckling

2012 gjorde OECD en så kallad Territorial Review, en studie av länets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått.

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått.

I analysen från 2012 tog OECD fram 28 bedömningar och rekommendationer för länets utveckling. Nu anlitas de på nytt för att analysera hur rekommendationerna har kunnat användas, vilka effekter de haft och om de behöver modifieras. Dessutom gör man en analys av hur det regionala utvecklingsarbetet på bästa sätt kan bidra till bättre integration av alla de nya innevånare länet fått de senaste åren.

Den 25-26 oktober kommer OECD till Kalmar för att prata med bl.a. regionförbundet, Linnéuniversitetet, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, näringslivet och fackliga organisationer. Under torsdagen finns möjlighet att träffa OECD och regionförbundet för att få mer information om arbetet. Vid intresse, kontakta i så fall Mattias Nylander, regionförbundet, på tfn: 070-644 83 98 för att boka tid och plats.