Kalmar län klättrar mest i utvecklingsranking

Vartannat år rankar forskningsinstitutet Nordregio de regioner som har störst utvecklingspotential i Norden. I den senaste rankingen, som släpptes den 8 februari, är Kalmar län en av de svenska regionerna som klättrar mest och hamnar på plats 45.

I rapporten State of the Nordic Region rankas utvecklingspotentialen i 74 regioner i Norden av Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut Nordregio. Det socio-ekonomiska indexet väger bland annat in förändringar i befolkningsfördelningen, arbetsmarknad, utbildning och den ekonomiska utvecklingen.

I den förra rankingen från 2015 hamnade Kalmar län på plats 62. Nu klättrar man till plats 45 – vilket är den största uppgången bland de svenska regionerna.

– Det går bra för Kalmar län. Vi har en positiv befolkningsutveckling och en stabil arbetsmarknad, till stor del beroende av vårt starka näringsliv. Vi har många konkurrenskraftiga profilområden och en fantastisk utveckling inte minst inom livsmedelssektorn, skog och trä samt besöksnäringen. Dessa ska vi stärka ytterligare bl.a. genom utveckling av innovationsmiljöer och genom kopplingen till högre utbildning, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

– Nu kraftsamlar vi för att stärka den utveckling som pågår. Vi har en färsk regional utvecklingsstrategi där vi enats kring följande prioriterade utvecklingsområden: Delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga, hållbar samhällsplanering samt stärkt konkurrenskraft. Därutöver bildar vi Region Kalmar län tillsammans med landstinget, något som kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar och möjligheter som länet står inför, avslutar Ulf Nilsson, ordförande regionförbundet.