350 000 kr från regionförbundet till projektet Talangcoach sista etapp

Enligt ett tidigare beslut går regionförbundet in med 350 000 kr i medfinansiering av projektet Talangcoach sista år 2017.

Projektet Talangcoach, som drivs av Länsmusiken i Kalmar län, har pågått sedan 2012 med visionen att skapa möjligheter för lokala talanger att göra sin musik känd för världen utan att behöva flytta från regionen. Några av de akter som fått stöd via projektet är Adée, Isle of you, Indevotion och Trofast.

2017 blir sista året för Talangcoach som projekt. Planer finns på att utveckla konceptet för framtiden och för nästa generations branscher och behov. Därför förs en dialog med Hultsfreds och Kalmar kommuner samt med Linnéuniversitetets Music and Event Management-utbildning. Under 2017 ska en modell tas fram för hur en framtida organisation ska se ut.

Förutom regionförbundet och Länsmusiken och sponsring från länets näringsliv finansieras projektets slutår från främst Kalmar, Hultsfred, Oskarshamn, Mörbylånga och Mönsterås kommun. Övriga kommuner har under åren bidragit på olika sätt samt även genom andra aktörer.