20 miljoner i EU-pengar till länet

Vid strukturfondspartnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län.

Ett av projekten ska förbättra omställningen av kompetens inom näringslivet och det andra ska få fler människor i arbete.

Projekt för minskat utanförskap genom samverkan
Regionförbundet i Kalmar län beviljades 13 375 065 kr för projektet Samverkan leder till arbete. Syftet är att skapa ett bättre samarbete mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning. Målsättningen är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. I projektet ingår också ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik. Projektet startar i mitten av november och beräknas pågå under 3 år.

Projekt för omställning av kompetens
Smart Industri Kalmar län, IUC i Kalmar AB beviljades 8 769 479 kr till projektet Smart Industri Kalmar län. Genom projektet ska man kompetensutveckla anställda i små och medelstora företag samt tillverkande teknik och miljöindustriföretag. Projektet bygger på en kartläggning av kompetensbehovet i 125 företag i länet.

Fakta
Småland och Öarna är ett av åtta strukturfondspartnerskap i landet. Partnerskapen är tillsatta för att prioritera bland ansökningar om stöd från EU:s strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning åren 2014-2020. Det gäller den regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket) och socialfonden (ESF-rådet). Kalmar län representeras i Strukturfondspartnerskapet av Leif Larsson (c), Ann-Marie Fagerström (s) och Peter Wretlund (s). Totalt under programperioden är ca 1 miljard kronor tillgängliga för Småland och Öarna.