Vi söker en samhällsplanerare

– för arbete med regionala utvecklingsfrågor kopplat till fysisk planering

Arbetsbeskrivning

Du kommer att handlägga olika ärenden med koppling till fysisk planering samt, i samverkan med andra, utveckla detta område som ett verktyg för hållbar tillväxt i Kalmar län. Det innebär arbete med strategiska frågeställningar, utredningar, analyser och olika yttranden som gäller fysisk samhällsplanering. I arbetsuppgifterna ingår också att, tillsammans med kommuner och andra berörda aktörer, stärka den regiongemensamma kunskapsbasen och synen på utvecklingen av de fysiska strukturerna.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgör basen för länets arbete för en hållbar regional utveckling. Den fysiska planeringen spelar en betydande roll i detta arbete och det är viktigt att tydliggöra sambanden mellan hållbar tillväxt och geografisk planering.

Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i nära samverkan med andra enheter och verksamhetsområden med bland annat frågor om bebyggelseutveckling och boende, infrastruktur och tillgänglighet men även andra aktuella planeringsfrågor som till exempel vattenresurser och hav.

I inledningsskedet blir framtagandet av regionala strukturbilder en viktig arbetsuppgift. Du kommer även att stödja och delta i regionförbundets övergripande utvecklingsarbete, vilket bl a innebär att du kommer att bli involverad i länets långsiktiga infrastrukturarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskole-/universitetsexamen inom samhällsplanering eller annan relevant utbildning om minst 180 högskolepoäng, t.ex. arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt, kulturgeograf eller samhällsplanerare. GIS-kunskaper är meriterande, liksom erfarenhet från arbete med fysisk samhällsplanering i kommun och/eller på regional nivå.

Du kan beskriva komplicerade samband på ett begripligt sätt, har en välomvittnad god samarbetsförmåga, samt en gedigen analytisk kompetens. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det här är jobbet för dig som vill arbeta brett med samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med många olika aktörer.

Körkort B krävs.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: Snarast

Ansökan

Ansök senast:  2017-08-18
Referensnummer: A697772
Ansök via: Visma Recruit (Offentligajobb.se)

 


Om regionförbundet

Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation, med ca 80 anställda, som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Vi erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklingen. Genom ett snabbt och flexibelt arbetssätt utvecklar vi nya metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt.

Regionförbundets kansli finns på Nygatan 34 i Kalmar. Arbetsplatsen erbjuder en utvecklande och en stimulerande miljö där många olika kompetensområden möts. Vår arbetsplats präglas av öppenhet, personligt ansvar och respekt för varandra.