Välkommen att lämna synpunkter på förslaget till regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län men också till företrädare för näringsliv och det civila samhällets organisationer.

Arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin har pågått under ett års tid.

Den 14 september 2017 beslutade regionförbundets styrelse att begära in synpunkter på förlaget.

Vi har möjlighet att beakta synpunkter som inkommit till regionförbundet senast 17 november 2017.

(* obligatoriska fält)