Ölands världsarv i stort internationellt projekt

Men att finnas på UNESCOs världsarvslista innebär inte per automatik att besökare och turister strömmar till.

På vår jord finns strax över 1000 natur- och kulturminnen som av UNESCO anses vara så ovärderliga att de ska skyddas och bevaras för all framtid – de har blivit utnämnda till världsarv. En av dessa platser är södra Ölands odlingslandskap. Men många världsarv täcker stora ytor och det kan vara svårt att upptäcka det unika.

Tillsammans med andra världsarv i södra Östersjöregion kommer Ölands världsarv nu arbeta i ett treårigt projekt för att arbeta fram strategier och handlingsplaner för hållbar turism samt i dialog med lokala företag och invånare utveckla produkter och service för en ökad upplevelse av det unika världsarvet.

Vid sitt beslutsmöte den 17 maj beslutade programmet South Baltic att bevilja projektet "DUNC - Development of UNESCO Natural and Cultural assets" strax över 13 miljoner kronor varav cirka 2,4 miljoner hamnar i Mörbylånga.