Välkommen att delta i Europaforum 2018!

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar vilket öppnar upp för nya möjligheter men också utmaningar på både lokal och regional nivå.

Vad innebär detta för kommuner och regioner i Småland Blekinge Halland? Hur påverkas näringslivet av förändringar inom EU?

Vid Europaforum 2018 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga.