Nu startar andra omgången av Företagsforskarskolan ProWOOD

Sex doktorander deltar i ProWOOD tillsammans med lika många företag. På bilden är även ProWOODs programdirektör Kristina Säfsten/JU med (längst till vänster) samt handledaransvarig Jimmy Johannson/Lnu (längst till höger).

ProWOOD är ett samarbete mellan Träcentrum, Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan/Jönköping University. Satsningen stöds av KK-stiftelsen samt regionförbunden och länsstyrelserna i Småland. ProWOOD är regionens gemensamma forskningssatsning för den trärelaterade industrin. Sex doktorander deltar i det pågående arbetet tillsammans med lika många företag. Basen i ProWOOD är följande företag och projektidéer:

  • Flexator AB: Utveckling av teknikplattform för trähusbyggande
  • Swedish Match Industries AB: Trämaterialets egenskaper kopplat till produktionsprocesser
  • Moelven Töreboda AB: Limträbaserat byggsystem för rationellt byggande av flervåningshus
  • AB Gustav Kährs: Ökat råvaruutnyttjande i värdeskapande processer
  • Trivselhus AB: Effektivt produktionssystem anpassat för industriellt trähusbyggande
  • WoodEye AB: Användning av träråvarans biotekniska information för effektivare användning i den vidareförädlande träindustrin.

I februari 2017 påbörjas rekryteringen av de nya doktoranderna och i september 2017 startar forskarskolan. Det finns fortfarande möjlighet för fler intresserade företag att delta i samarbetet.