Regionförbundet i Kalmar län har avvecklats
– men vår verksamhet lever vidare!
 
  Från och med den 1 januari 2019 har regionförbundet och landstinget gått samman
i den nya organisationen Region Kalmar län.


Syftet med att bilda en regionkommun är att stärka och utveckla Kalmar län.
Fördelarna blir en ökad samordning, att utvecklingsfrågorna samlas hos en aktör och
en tydligare demokrati för länets invånare i och med direkta val.


Region Kalmar län kommer att ansvara för den största delen av de frågor
som tidigare hanterats av regionförbundet. Det innebär att tillväxtfrågor, näringsliv, hållbarhet,
samhällsplanering, innovation, digital omställning, kompetens och utbildning, internationella frågor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga förs över till Region Kalmar län.


De primärkommunala frågor som tidigare drevs av regionförbundet
hanteras från och med nu i den nybildade organisationen Kommunförbundet Kalmar län.
Det gäller kurs- och konferensverksamheten, Kompass, ungdomsfrågor,
integrations- och etableringsfrågor, arbetsmarknadsfrågor,
AV-Media Kalmar län och Miljösamverkan Sydost.

I fortsättningen är du välkommen att besöka oss på två nya webbplatser! (se nedan)
  
 
          
   
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
Webb: www.regionkalmar.se
 
 
Kommunförbundet Kalmar län
Box 743
391 27 Kalmar
0480-45 67 00
E-post: info@kfkl.se
Webb: www.kfkl.se