Regionförbundet i Kalmar län har avvecklats
– verksamheten fortsätter!
 

Från och med den 1 januari 2019 har regionförbundet och landstinget gått samman
i den nya organisationen Region Kalmar län.


Region Kalmar län ansvarar för merparten av de frågor
som tidigare hanterats av regionförbundet. Tillväxtfrågor, näringsliv, hållbarhet,
samhällsplanering, innovation, digital omställning, kompetens och utbildning, internationella frågor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga hanteras nu av Region Kalmar län.

De primärkommunala frågor som tidigare drevs av regionförbundet
hittar du nu istället i den nybildade organisationen Kommunförbundet Kalmar län.
Det gäller kurs- och konferensverksamheten, Kompass, ungdomsfrågor,
integrations- och etableringsfrågor, arbetsmarknadsfrågor,
AV-Media Kalmar län och Miljösamverkan Sydost.

I fortsättningen är du välkommen att besöka oss på regionkalmar.se och kfkl.se

Direktlänkar till några områden:  AV-Media, Besöksnäring, Digitaliering, Infrastruktur, Internationellt, Kompetensförsörjning, Miljöfrågor, Kurs och konferens, Näringsliv, Regionbiblioteket, Samhällsorientering, Samhällsplanering , Ungdomsfrågor

 
          
   
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
www.regionkalmar.se
 
 
Kommunförbundet Kalmar län
Box 743
391 27 Kalmar
0480-45 67 00
E-post: info@kfkl.se
www.kfkl.se