SYPERB/CaSYPoT

SYPERB-projektet syftade till att skapa en kunskapsbaserad hållbar strategisk ungdomspolitik inom samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB).

I Sverige har vi sedan 2001 genomfört den s.k. LUPP-undersökningen om ungdomars upplevelse av sin tillvaro när det gäller inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritid, skola och framtid. Undersökningen är en totalundersökning och genomförs i årskurs åtta i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Det möjliggör en jämförelse med andra kommuner och baserat på resultatanalysen kan kommunerna genomföra åtgärder som sedan utvärderas vid nästa LUPP-undersökning tre år senare.

På sikt var målsättningen med SYPERB (som står för – Strategic Youth Policy in the EuroRegion Baltic) att genomföra ett projekt i södra Östersjöprogrammet där ett antal kommuner inom ERB-regionen genomför LUPP-undersökningen som underlag för att kunna ta fram strategier för sin ungdomspolitik.

Målsättningen var också att se inom vilka områden regionerna kan samarbeta för att förstärka samarbetet inom ungdomspolitiken, skapa fler ungdomsutbyten samt förbättra ungdomars situation i regionen. SYPERB var en förstudie finansierad av Svenska Institutet för att skapa underlag för den ansökan som lämnades in till södra Östersjöprogrammets första utlysning 18 december 2015.

Då lokalt kapacitetsbyggande för transnationellt arbete blivit en allt större del av ansökan har projektet ny döpts om till CaSYPoT (Capacity building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation). Partners är Linnéuniversitetet, Emmaboda kommun, Slupsk kommun, Pomorskie-regionen, Association of Polish Communes EuroRegion Baltic, och Klaipeda universitet.

Projektet beviljades stöd från södra Östersjöprogrammet i april 2016 och kommer att starta 1 juli 2016 och pågå i tre år. Tanken är att partners från Kaliningradregionen ska anslutas till projektet via ansökan om finansiering från Svenska Institutet.