Småland Blekinge South Sweden

Småland Blekinges Europakontor agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel.

Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor, att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Huvudmän för Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är regionkommuner, regionförbund och landstingen i de fyra länen. Därtill är Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola med i samarbetet. Region Halland kommer att ansluta till samarbetet den 1 januari 2017.